Водата – извор на живот – објект Панорама

Децата од групите “Буба Мари” 5-6г. “Сонциња” 4-5г. и “Пеперутки” 4-6г.  го одбележаа Светскиот ден на водите, преку разговор и ликовна игра – со цел да се запознаат со значењето и важноста на водата во секојдневниот живот и како треба да ја чуваме и штедиме, затоа што таа е извор на животот и без неа не би можеле да живееме. Таа е многу скапоцена за развојот и одржувањето на животниот циклус на целокупниот жив свет.

Tags