Светски ден на ластовицата – објект Н.Н.Борче

По повод  Светскиот ден  на ластовиците, кој се одбележува на 19 март – децата од 4-6 год. возраст од објектот Н.Н Борче, преку најразлични манипулативни игри изработија прекрасни креации со кои ја украсивме градинката.

Tags