Куклена претстава “Дружината на мачорот Станко” – објект Н.Н.Борче

На ден 04.03.2022 год. Активот на воспитувачи од објект Н.Н.Борче, ја  подготви и реализираше куклената претстава “Дружината на мачорот Станко, која ја проследија дечињата од сите возрасни групи. Истата придонесе да се   збогатат  детските знаења за домашните животни и користа што човекот ја има од нив.

Tags