ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност5-Авантура со годишните времиња

Едуино предизвикот прифатен.Децата од  в.о група “Сонциња”, од градинката “Кочо Рацин”- Скопје,објект “Панорама”, се влучија во “Авантурите на годишните времиња”.Преку игра и истражување, децата користејќи ја својата креативност,создадоа сопствена игра-мемориски картички со карактеристиките на годишните времиња.Преку нив го вежбаа начинот на израување, го утврдија знаењето за годишните времиња, го вежбаа помнењето, покажаа истрајност  во активноста и учеа на различни начини од сопствените и искуствата на другите.

#едуиноигратон2022 # активност5 #Авантурасогодишнитевремиња

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook