ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност5-Авантура со годишните времиња

Сончогледите од Матичен објект, (5-6 год), се впуштија во авантура и преку игра ги прошетаа годишните времиња.

#едуиноигратон2022 # активност5 #Авантурасогодишнитевремиња

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook