ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност5-Авантура со годишните времиња

Децата од градинката„ Кочо Рацин “ од објектот „Н.Н.Борче“ група „Месечинки“ на возраст од 5-6 години, земаа учество во Едуино-игратон со активноста „Авантура со годишните времиња“. Преку оваа игра децата се оспособуваа за препознавање и вербално искажување на карактеристиките на годишните времиња.

#едуиноигратон2022 # активност5 #Авантурасогодишнитевремиња

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook