ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност4-Емотивко

Децата од градинката ,,Кочо Рацин,, Матичен објект, група Џуџиња на возраст од 3-4години, учествуваа во Едуино-игратон и го прифатија предизвикот од активноста ,,Емотивко,,. Преку оваа игра децата ги препознаа емоциите  кај себе и кај другите, ги воочуваа, именуваа и реагираа на нив. А до израз дојде и самодовербата и толеранцијата кај децата.

#едуиноигратон2022 #активност4 #Емотивко

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook