ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност4-Емотивко

Децата од градинката Кочо Рацин од објектот Н.Н.Борче,група “Ѕвездички” на возраст од 3-4години земаа учество во Едуино-игратон со својата активност “Емотивко”. Преку оваа игра децата се оспособија да воочат и манифестираат нркои емоции во секојдневната комуникација,а исто така ја усовршија и координацијата за држење на ножички во една рака и сечење по зададена линија.

#едуиноигратон2022 #активност4 #Емотивко

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook