ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3-Си правиме приказни со картички

Децата од градинката “Кочо Рацин” од објект Панорама група “Буба Мари” на возраст од 5-6 години земаа учество во Едуино игратонот со својата активност “Си правиме приказни со картички”.
Оваа активност се базира на имагинација кај децата, каде што секое дете треба да си создаде своја лична приказна со помош на слики нацртани на картичките од нивните другарчиња. Односно да им помогнат во реалниот понатамошен живот да создаваат своја целосна приказна поврзувајќи случки и настани кои ги виделе, слушнале или им се случиле.
#едуиноигратон2022 #активност3 #сиправимеприказнисослики