ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност2-Весело огледало

Децата од градинката Кочо Рацин од објектот Н.Н.Борче,група “Ѕвончиња” на возраст од 5-6 години земаа учество во Едуино-игратон со својата активност “Весело огледало”. Со оваа игра  децата се поттикнаа    на воочување,препознавање и именување  на геометриските форми ,  како  и  поттикнување на способноста за повторување на одреден шематски приказ.

#едуиноигратон2022 #активност2 #Веселоогледало

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook