ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност2-Весело огледало

Децата од градинката Кочо Рацин, објект Бели мугри група „Супер ѕвездички“ на возраст од 4-5 год. учествуваа во едуино-игратон со активност  „Весело огледало“. Преку оваа игра детето ги развива своите способности за повторување на одреден шематски приказ, поттикнува воочување и препознавање на различни видови на линии, ја зголемува истрајноста и фокусираноста кај детето и ги подобрува неговите општи знаења.

#едуиноигратон2022 #активност2 #Веселоогледало

Едуино – колективен портал за дигитални содржини | Facebook