ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност1-Еј, ти, каде ли се скри?

Децата од градинката Кочо Рацин ,објект Н.Н.Борче група „Пчелички“ на возраст од 4-5 год. учествуваа во едуино-игратон со активност  „Еј ти каде ли се скри “.Преку оваа игра децата имаа можност визуелно да ги препознаат и именуваат различните живеалишта на повеќе различни видови животни.

#едуиноигратон2022  #активност1  #Ејтикаделисескри?