Сообраќајот некогаш – објект Панорама

Во рамките на неделната тема “Сообраќајот некогаш”, децата од 5-6 години, од групата Буба Мари ја реализираа ликовно-манипулативната игра “Балон со загреан воздух”. Тие самостојно сечеа, лепеа, цепкаа, цртаа, а потоа со радост и восхит ги покажуваа своите дела.

Токму преку оваа активност децата ја потикнуваа самостојноста, упорноста и креативноста во користењето на различен ликовен матетијал.

Tags