ПРИЛОГ ВО УТРИНСКАТА ПРОГРАМА НА МТВ – со воспитувач Снежана Гуцуљ

МТВ – утринска програма, посвети внимание на тоа – како се спроведува во нашата градинка – Програмата за социјална кохезија и културен дијалог, подржана од  МТСП, УНИЦЕФ и БРИТАНСКА АМБАСАДА. Нашите искуства од изминатите три години – колку што се имплементира оваа програма во градинката, ги презентираше Снежана Гуцуљ – Воспитувач за колегијална поддршка на тема: “Развој на емоционалните компетенции кај децата”.

Tags