News

dav
Во светот на традиционалните игри – објект Бели Мугри

Tрадиционалните игри ја задоволуваат потребата од истражување и сознавање на светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на нивните родители.