Мали креативци – објект Бели Мугри

Децата од група “Супер ѕвездички”, ја реализираа ликовно-манипулативната игра “Облачиња од памук и капки дожд”. Тие самостојно работеа, а потоа со радост и восхит ги покажуваа своите дела. Токму преку оваа активност, децата ја поттикнуваа самостојноста и креативноста во користењето на различен ликовен материјал.

Tags