ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност5- Препознај ја емоцијата

Свеста, емоциите, емпатијата се основата во градењето на една стабилна личност, која понатаму може да се реализира на сите полиња.. Затоа е многу важно од најрана возраст да ги препознаеме емоциите кај себе и кај другите,да знаеме како да се справиме со нив, да реагираме соодветно, да развиваме сочуствителност.. Сето тоа го поставивме како цел на активноста преку која група “Сонциња” 4-5г објект “Панорама” од градинката “Кочо Рацин” се запозна со емоциите.. Насловена како “Препознај ја емоцијата”, оваа тема ни овозможи преку игра и практична работа , да им пристапиме на емоциите на еден поинаков начин.Својствено за децата, беа искрени , со чисти емоции ,кои беа препознаени кај себе и другите, покажаа емпатија, изработија сопствени емотикони и.. се забавуваа..

Подготвил:
воспитувач: Билјана Пушкин

#едуиноигратон  #активност5  #препознајјаемоцијата   @eduinoportal