ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност5- Препознај ја емоцијата

Со децата од 3-4 год. група “Сонциња” работевме на тема “Препознај ја емоцијата”. Децата во текот на денот доживуваат низа емоции, во еден момент се среќни, а во друг момент тажни, лути. Најважно е да се знае дека сите емоции се дозволени. Низ играта “Препознај ја емоцијата” децата ги изразуваа своите емоции и ги препознаваа емоциите кај своите другарчиња.

#едуиноигратон  #активност5  #препознајјаемоцијата  @eduinoportal