ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност4-Ежиња

Децата од градинката Кочо Рацин од објектот Н.Н.Борче,група “Ѕвездички” на возраст од 3-4години земаа учество во Едуино-игратон со својата активност “Ежиња”. Преку оваа активност кај децата се поттикнува самодовербата, креативноста и моторичкиот развој.

#едуиноигратон  #активност4  #ежиња  @eduinoportal