ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3- Шарена игра

Децата од групата Месечинки од 5-6 годишна возраст зедоа учество во Едуино игратон со активноста “Шарена игра”. Играта кај децата ја поттикна нивната креативност, фантазијата и истрајноста играта да се заврши до крај. Шарените бои и прогресот на сликата кај децата предизвикаа ведро и весело расположение  и гордост за своите постигнувања.

#едуиноигратон  #активност3  #шаренаигра  @eduinoportal