ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3- Шарам, барам,шарам бешиш, пази да не згрешиш

Децата од градинката КОЧО РАЦИН на возраст од 3 до 4 години се приклучија и ја прифатија играта “Шарам, барам ,шарам бешиш,пази да не згрешиш”.

За оваа игра ни беше потребно:

-Водени бои
-бел лист
-сол
-лепак
-Трака за лепење

Со оваа игра се развива кај децата самодоверба ,ослободување од напнатост и фрустрации , се откриваат и усовршуваат одредени вештини и способности.

#едуиноигратон  #активност3 #шаренаигра  @eduinoportal