ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3- Ежиња

Тимот од групата  “Бубамари“ (од 3 до 4 год) од објектот Бели Мугри, го прифати креативниот предизвик за учење и игра – ЕДУИНО игратон, со активноста „ Ежиња “. Преку активноста се зголемува самодовербата, истрајноста и креативноста кај секој од децата, како и се подобрува нивниот моторен развој. Кај децата се развива координираноста помеѓу окото и раката.Тие истовремено учат да ја користат повеќе доминантната рака.

#едуиноигратон  #активност3 #ежиња  @eduinoportal