ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност2- Шарен еко град

Децата од градинката Кочо Рацин од објектот Н.Н.Борче,група “Ѕвончиња” на возраст од 5-6 години земаа учество во Едуино-игратон со својата активност “Шарен еко град”. Децата на креативен начин ги изразија своите фантазии облепувајки ги зградите со шарена хартија во најразлични бои, при што ја пренесоа пораката и желбата за растење во еден поубав, пошарен и почист град.

#едуиноигратон  #активност2  #шаренекоград  @eduinoportal