“Убави зборови” – куклена претстава во објект Н.Н.Борче

Денеска 30ти ноември, децата од објектот Н. Н. Борче ја проследија куклената претстава “Убави зборови” која ја подготви Советот на воспитувачи. Целта на претставата беше децата да го препознаат несоодветното однесување и да научат дека убавите зборови “ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ ОТВАРААТ”.

 

Tags