Креативна есенска работилница – објект Н.Н.Борче

Од 22 до 26 ноември во објектот Н.Н.Борче, се реализираше  креативна есенска работилница во групите  од 2-6 год. возраст. Децата заедно со своите  родителите во домашни услови – изработија и декорираа есенски  кошници полни со  плодови и истите ги донесоа во градинка, со кои ни ги разубавија занималните.

Tags