Мали презентери – објект Н.Н.Борче

Телевизијата е значаен медиум за стекнување на информации за животот на нашата планета, за животот во минатото, како и погледот кон иднината. Затоа по повод 21ви ноември – Светскиот ден на телевизијата, децата од големата група од објектот Н. Н. Борче реализираа  интересна активност под името “Мали презентери”.  Основна цел на оваа активност беше градење и јакнење на самодоверба кај децата, како и потикнување интерес и љубов  кон професиите  – презентер и новинар.

Tags