Играме со есенските листенца – објект Н.Н.Борче

Преку манипулативна игра „Нижење на ѓердан од лисја” и ликовната игра  „Шарени листенца”, децата од 3 до 4 годишна возраст од објектот Н.Н.Борче, ја потикнуваа самостојноста и креативноста, ја јакнеа ситната мускулатура на дланките и прстите, ја поттикнуваа љубопитноста и истрајноста во активностите, а воедно играа и се забавуваа.

Tags