Осознавам за човечкото тело – објект Бели Мугри

Во рамките на темата “Осознавам за моето тело”, децата од 5-6 год од објект Бели Мугри, ги проширија знаењата за човечкото тело преку игри и активности, кои кај децата ги развија и усовршија  творечките и манипулативните  способности. Имено, во договор со родителите, децата донесоа котури од тоалет хартија и брисачи, кои под вештите раце на децата добија нова форма и корист и беа трансформирани во скелет на човечкото тело.

Tags