За здрава, зелена и безбедна иднина – објект Панорама

Важноста на пчелите за животот и опстанокот на нашата планета е актуелна повеќе од било кога. Преку денешната активност “Да ги заштитиме пчелките во урбаната средина” и поставувањето на куќичките, таканаречени “Хотели за пчели”, децата од в.о група “Сонциња” 4-5г, објект Панорама, станаа дел од едно прекрасно патување, наречено зелена иднина. Нема да откриваме премногу, само ќе ви дошепнеме дека сите деца од објект “Панорама”, ќе бидат дел од еден интересен проект “Градиме здрава, зелена и безбедна иднина” на Факултетот за Земјоделски науки и храна – Скопје.. Следете ги нашите активности, ако сакате да ги збогатите вашите знаења…..

Tags