Мојот град – урбана средина – објект Н.Н.Борче

Во рамките на темата “Есенска прошетка низ градот”, децата на возраст од 4-5 год. од објектот Н.Н.Борче, имаа можност да се запознаат со знаменитостите и одбележјата на главниот град Скопје – преку најразлични слики, апликации на кои  беше претставен градот денес, но и во минатото. Од сликите кои ги собравме во соработка со родителите, децата изработија сликовница за градот која гордо ја покажуваа на другарчињата од другите групи.

 

Tags