Есента во мојот крај –објект Н.Н.Борче

Дечињата од 3-4 год. од објект Н.Н.Борче од групата Ѕвездички, преку ликовни изработки ги збогатија знаењата за есента.

Tags