Нашиот модерен и урбан град – објект Панорама

Урбаниот изглед и архитектура се одраз на секое време. Скопје е град на промени со урбан развој. По тој повод децата од воспитната група од 5-6 години, реализираа повеќе активности – разговараа за градот Скопје и неговите позначајни објекти како што се: Камениот мост, тврдината Кале, железничката станица, зоолошката градина и изработија макета од градот каде што го претставија со повеќе згради, улици сообраќајници, зелени површини, велосипедски патеки….Љубовта кон својот град ја искажаа и преку ликовни творби.

Tags