Моето тело – објект Н.Н.Борче

Во рамките на темата “Осознавам за моето тело” децата од 5-6 год од објектот Н.Н.Борче, ги проширија знаењата за човечкото тело преку творечки, манипулативни и дидактички игри.

Tags