Учиме за безбедност и заштита во сообраќајот – објект Панорама

Децата од објект Панорама,  в.о групи 5-6г. -”Пеперутки” и “Буба мари”, проследија предавање од Републичкот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за  “Безбедност и заштита во сообраќајот”. Како да се однесуваме, сообраќајни знаци, како да се заштитиме…..теми за кои нешто веќе знаевме, а многу нови работи и научивме. Иако мали, сепак и ние сме важни учесници во сообраќајот.

 

Tags