“Учителке најсакана” – 05.10 – Светски ден на учителите – објект Н.Н.Борче

Професијата учител е благородна професија, која го издигнува човекот на еден висок – хуман пиедестал, како личност со високи морални и интелектуални квалитети.

Денес 5-ти Октомври, се одбележува Светскиот ден на учителите, па по тој повод децата од објектот Н.Н.Борче преку уметнички израз и стихови, ја изразија својата благодарност до своите учителки.

Tags