Учиме како да се грижиме за забите – објект Панорама

Децата од в.о група 5-6г од објект Панорама, следеа едукативни предавања од стоматолози за градба и ф-ја на усна празнина, правилна исхрана, хигиена, како и посета на стоматолог. Се запознаа со бројот и ф-јата на забите, правилно миење, четкање, како и дејството на храната врз нив. Беа охрабрени да го надминат стравот од стоматолог.

 

Tags