СОНЦЕТО Е ОГНЕН БАЛОН- МАТИЧЕН ОБЈЕКТ

Сонцето е најголемата ѕвезда во нашиот сончев систем. Кога се работи за сонцето,најважната работа за повеќето од нас е светлината која ја зрачи, бидејќи сите знаеме дека без топлите зраци од сонцето, животот на земјата би бил невозможен.
Децата од Матичниот објект, реализираа ликовни активности. До израз дојде фантазијата  и креативноста на децата.
Tags