“Океаните се срцето на нашата планета – да ги зачуваме чисти и да го заштитиме живиот свет во нив” – објект Н.Н.Борче

Светскиот ден за заштита на океаните во групите од 4 – 6г. го одбележавме со креативни игри, со сликање на жив свет и отпадоци кои луѓето ги прават и ги загадуваат водите на тој начин. Сите се бориме да имаме чист воздух за дишење, но и на водните животни им треба чиста вода, чиста животна средина.

Tags