Неговото височество – звук / објект Н.Н.Борче

Оваа недела Пеперутките од Н.Н.Борче ги истражуваа звуците во природата и околината, самите произведуваа звуци со користење на различни предмети од опкружувањето и ги класифицираа на гласни и тивки, пријатни и непријатни.

 

Tags