Мирисните ноти во природата – објект Н.Н.Борче

Оваа недела децата од средните и големите групи од објектот Н.Н.Борче се запознаа со лековитите билки. Ги воочуваа, препознаваа и именуваа, се запознаа со нивните лековити својства, како и нивната примена во исхраната, козметиката и фармацијата.

Tags