Играме, учиме и со уметноста се дружиме

Уметноста може да се практикува преку игра и така да се систематизираат стекнатите знаења. Изминатиот период децата од групата Детелинки (5-6 год,) ос Матичниот објект активно работеа на подготовка и реализација на драмскиот текст за авантурата на капките, поле кое им овозможи да ги изразат своите уметнички потенцијали и скриени таленти.
Tags