Денот на здравјето, одбележан низ истражувачки игри и практични активности – Матичен објект

Овој ден – седми април, го посветивме на здравјето. Разговорот, игрите и активностите ја добија потребната нота за стекнување и практикување на навики за чување и заштита на здравјето. Децата осознаваа за значењето на здравјето, здравата исхрана и начин на живот, спортување, одмор, релаксација, редовна хигиена и редовна посета на лекар. Воспитните групи реализираа истражувачки активности, игри на улоги, а преку практичните активности осознаа за улогата и значењето на професијата – лекар.

 

Tags