News

kniga 8
23 ти април, Светски ден на книгата – “Со љубов книга подари, другарчето од училиште ќе ти се заблагодари”

По овој повод, во нашата градинка се реализираше акција – донација на книги за ОУ -,,Кочо Рацин’’, под мото:,,Со љубов книга подари, другарчето од училиште ќе ти се заблагодари”.