Осознаваме, учиме за Сончевиот систем – објект Н.Н.Борче

Во текот на месец февруари, дечињата од големите и средните групи од објектот Н.Н.Борче, преку бројни откривачки активности и креативни игри, осознаа за Сончевиот систем и планетите во него.

Tags