Театар на маса – објект Н.Н.Борче

На ден 11.02.2021 година, Активот на воспитувачи на Н.Н.Борче, подготви и реализираше театар на маса со наслов “ Ленка – немиенка”, преку кој ги потсети децата на важноста од одржувањето на личната хигиена и негувањето на културно – хигиенските навики.

Tags