Се дружиме, играме, спортуваме – објект Н.Н.Борче

Децата од групата “Пчелички” (3 – 4г.) при  објект Н.Н.Борче,  спортуваа, играа и се забавуваа. Преку организирана подвижна игра, се ориентираа во просторот, успешно ги поминуваа поставените препреки, скокаа и се обидуваа прецизно да погодат во кош.