Учиме за метеоролошките појави – објект Н.Н.Борче

На денешната активност децата од групата “Ѕвончиња”  ги проширија своите знаења за метеоролошките појави а во центрите ги развиваа манипулативни вештини на тема “Дожд и облачиња”.

Tags