Ние сме мали метеоролози – објект Н.Н.Борче

Преку денешната активност која е во склоп на неделната тема: “Мали метеролози”, децата се запознаа со метеролошките инструменти. Откривме како се мери температурата на воздухот и со кои инструменти се мери брзината на ветерот.

Tags