Осознаваме за – Сетилото за допир – објект Н.Н.Борче

Со помош на сетилото за допир можеме да ги почувствуваме предметите што не опкружуваат. За таа цел со децата од групите од 4 – 5г. изработивме сензорна табла која ни помогна полесно да ги усвоиме и прошириме новите знаења.

Tags