Куклена претстава во објект Н.Н.Борче

Активот на воспитувачи при Н.Н.Борче пред децата од 3 – 6г. ја реализираше куклената претстава “Шумски собир”. Претставата предизвика внимание кај присутните деца, како и весело расположение. Содржината беше лесна, проткаена со хумор. Беа претставени сите шумски животни, кои на многу интересен начин свикаа шумски собир и избраа свој водач – цар. Истата имаше за цел да поттикне – љубов и интерес кај децата, кон театарот и куклените претстави.

Tags